خانه » فعالیت ها » مشاوره

مشاوره

این بخش از مجموعه فعالیت های موسسه در دو بخش صورت می پذیرد:
بخش نخست در حوزه مشاوره مدیران است که با بهره گیری از روش هایی همچون نگرش سنجی، نفوذسنجی، تیپ شناسی، سوسیومتری و تحلیل شبکه، انجام ممیزی های ارتباطات سازمانی، تدوین استراتژی های ارتباطاتی سازمان و … در جهت مشاوره و یاری رساندن به مدیران سطوح مختلف سازمانها و نهادهای گوناگون با هدف بهبود عملکرد، برنامه ریزی و ارتقاء مدیریت و بهره وری سازمان انجام می پذیرد.
به طور کلی فعالیت ها و خدمات موسسه در حوزه مشاوره به قرار زیر است:
 مشاوره مدیران
 مشاوره پژوهشی و آموزشی
 مشاوره تدوین طرح ها و برنامه ریزی علمی و اجرایی
 مشاوره امور رسانه ای، روابط عمومی و اطلاع رسانی
 مشاوره تبلیغات و برندسازی

پیدا نشد

پوزش می طلبیم ولی نتیجه یی در ارشیو پیدا نشد. شاید اگر جستجو کنید بتوانید مطلب مشابه ای را پیدا کنید.