خانه » فعالیت ها » آموزش

آموزش

برگزاری دوره های آموزشی در قالب کارگاه های تخصصی در حوزه های علوم اجتماعی و فرهنگی، مطالعات مدیریت و هنر از دیگر فعالیت های اصلی موسسه می باشد.
همچنین برگزاری کلاس ها و تورهای گردشگری با رویکرد علمی، جامعه شناختی و مردم شناختی از دیگر برنامه ها است.
بطور کلی تقسیم بندی امور آموزشی در موسسه فرجام بدین گونه می باشد:
انواع آموزش: عمومی / تخصصی
قالب های آموزشی: کارگاه های نظری و عملی / کلاس ها و دوره های آموزشی / تورهای آموزشی
مخاطبان: سازمانی( مدیران، کارمندان ) / دانشجویان / شهروندان

پیدا نشد

پوزش می طلبیم ولی نتیجه یی در ارشیو پیدا نشد. شاید اگر جستجو کنید بتوانید مطلب مشابه ای را پیدا کنید.